Có tiêm phòng cúm

Hãy bảo vệ khỏi bệnh cúm mùa. Trung tâm Sức khỏe Icon hiện tại cung cấp tiêm phòng cúm với giá $40.
Chỉ nhận khi có hẹn trước.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết 


Bạn đã được chuyển sang trang tiếng Anh do nội dung này chưa được dịch.

Tìm kiếm

Đường dẫn truy cập nhanh

Liên hệ với chúng tôi