Chương trình doanh nghiệp


Các chương trình và gói kiểm tra sức khỏe tùy chỉnh có thể được phát triển để phù hợp với nhu cầu riêng biệt của khách hàng hoặc nhóm khách hàng doanh nghiệp. Các gói sẽ được phát triển với sự tư vấn của khách hàng và các bác sĩ y tế của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với concierge@icon.team để được giải đáp mọi thắc mắc.

Bạn đã được chuyển sang trang tiếng Anh do nội dung này chưa được dịch.

Tìm kiếm