Đặt lịch hẹn

Chi tiết cuộc hẹn

Tại trung tâm Sức khỏe Icon, chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ bạn ưu tiên cho sức khỏe của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng quát cho một số các vấn đề y tế trong một môi trường rất tiện nghi và thân thiện, dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán.

Vui lòng hoàn tất phiếu lấy lịch hẹn .

Tìm kiếm

Make an appointment