Giới thiệu

Mang lại một phương pháp tiếp cận toàn diện đến sức khỏe của bạn, trên mọi nẻo đường.

Trung tâm Khám Sức khỏe ICON là một trung tâm dành riêng cho việc khám sức khỏe với phương pháp tiếp cận toàn diện đến sức khỏe của bạn.

Các bác sĩ dầy dạn kinh nghiệm của chúng tôi và các cộng sự cung cấp dịch vụ khám sức khỏe toàn diện cho các vấn đề sức khỏe trong một môi trường thuận tiện và thân thiện, dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh.

Các gói khám sức khỏe của trung tâm Sức khỏe Icon bao gồm khám tư vấn y khoa toàn diện và khám lâm sàng, cùng với một loạt các xét nghiệm phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tận tâm và tiêu chuẩn từ những bác sĩ hàng đầu y tế Singapore.

Như một phần của chiến lược đặt chân vào ASEAN và mở rộng tập đoàn Icon, trung tâm Sức khỏe Icon cộng tác với trung tâm Ung bướu Icon và trung tâm Huyết học Icon để cung cấp các điều trị toàn diện từ đầu đến cuối, từ khám sức khỏe tổng quát đến điều trị, nếu cần.

Chúng tôi tin rằng để đạt được sức khỏ tối ưu là một sự nỗ lực hợp tác cần phải có sự ủng hộ của rất nhiều người cùng làm việc cho một mục đích – cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc và hỗ trợ trên suốt mọi nẻo đường.

Bạn đã được chuyển sang trang tiếng Anh do nội dung này chưa được dịch.

Tìm kiếm

Make an appointment